Ескейп стая "Клопката" - Галерия

Огледай се...ти си в КЛОПКА. Няма врати, няма прозорци, няма измъкване. Погледът ти трескаво обхожда всичко наоколо, търсейки нещо, с което да избягаш....

 

Поглеждаш приятелите си. В техните очи стои същият въпрос - какво да правим?

 

Тогава го виждате - Сандък. Отваряте го и разбирате, че първата ви задача е пред вас. Започвате. Четеш, мислиш, обсъждаш. Проба...грешка...проба...YES! УСПЯВАШ! 

 

Първото препятствие е преодоляно! Обзема те чувство на удовлетворение... Ще продължите ли?

Завършете историята на 089 736 2333 или онлайн.