Клопката

Тъмно е, не виждаш нищо...Изведнъж лампата бавно светва и разбираш, че си заложник...Огледай се... Няма врати, няма прозорци, няма измъкване. Погледът ти трескаво обхожда всичко наоколо, търсейки нещо, с което да избягаш. Поглеждаш приятелите си. В техните очи стои същият въпрос - какво да правим?

Тогава го виждате - Сандък. Отваряте го и разбирате, че първата ви задача е пред вас. Започвате. Четеш, мислиш, обсъждаш. Проба...грешка...проба...БУМ! УСПЯВАШ! Първото препятствие е преодоляно! Обзема те чувство на удовлетворение...

Ще продължите ли?

 

 Цени за единична игра в "Клопката"

За отбор от 2-ма За отбор от 3-ма За отбор от 4-ма За отбор от 5-ма За отбор от 6-ма
38 лв/човек 30 лв/човек 27 лв/човек 25 лв/човек 24 лв/човек

 

Ако имаш въпрос или искаш да запазиш час за игра, свържи се с нас на 0888 325 566 или office@HourEscapeForKids.bg