Как да създаваме хубави спомени у нашите деца? Защо са важни за развитието им?

С д-р Галя Манчева говорим за това как отбелязваме важните за нашите децата моменти, както и за спомените, които ние, като осъзнати родители, сме длъжни да осигурим на децата си.